Глаголски облици (шема или нацрт за пушкицу)

Српски лако

У сусрет почетку интензивног припремања завршног испита из српског језика, ево мале помоћи за велики баук српског језика – глаголске облике, глаголе, или времена, како их ђаци зову:

Глаголски облици – шема

View original post